‘NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Zajedno do fondova EU! Više informacija potražite na  strukturnifondovi.hr  i  razvoj.gov.hr. Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Grada Preloga.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

Ne dvoji

nego smeće odvoji

Crtice o projektu

 • Ne dvoji nego smeće odvoji

  Projekt je usmjeren na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpadom.

 • Svrha projekta

  je osigurati zajedničko provođenje obrazovno -informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.

 • Realizacija

  ovog projekta imat će pozitivne dugoročne posljedice na ciljane skupine i na širu društvenu zajednicu.

 • Informiranjem

  podići će se svijest građana te će se postići društvena i osobna korist od odvajanja otpada/recikliranja tj. osjećaj da se čini nešto dobro za zaštitu okoliša kako za sadašnje tako i za buduće generacije.

Vijesti

Aktivnosti

Vrste otpada

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima)
 • Kartonska ambalaža za jaja, rižu , tjesteninu i drugo.
 • Plastične boce od soka, mlijeka, mliječnih proizvoda, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, čaše od jogurta ili posudice za sir
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice i plastične folije
 • Predmeti od plastike (npr. dječje igračke, zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje (npr. šampon, deterdžent za posuđe i sl.)

Napomena: sva ambalaža treba biti prazna i isprana od ostataka sadržaja

 • Limenke od pića, konzerve, metalni čepovi i poklopci
 • Aluminijska folija
 • Staklene boce, staklenke, teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca), razbijene staklene čaše (ne kristalne!)
 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) ,
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.),
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).
Skip to content