Vijesti

„Sadržaj internet stranice isklju?iva je odgovornost Grada Preloga“

Supertalent show “NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI!”

Supertalent show “NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI!”

U sklopu EU projekta održati ?e se 30 igrokaza SUPERTALENT SHOW “NE DVOJI NEGO SME?E ODVOJI ! ” po dje?jim vrti?ima i školama u 13 JLS sudionica EU projekta (Grad Prelog, Op?ine...

Sakupljanje korištene jestive masti

Sakupljanje korištene jestive masti

Obavještavamo korisnike da kre?emo sa odvojenim prikupljanjem jestive masti u odgovaraju?im spremnicima volumena 5 litara. Spremnike možete preuzeti osobno u prostorijama GKP PRE-KOM-a, a sutra u...

Bojanke “Ne dvoji nego smeće odvoji!”

Bojanke “Ne dvoji nego smeće odvoji!”

S ciljem educiranja o pravilnom postupanju otpadom na kreativan, zanimljiv i pristupa?an na?in izra?ene su bojanke za djecu vrti?ke i školske dobi. Bojanke su podijeljene...

Nove cijene javne usluge sakupljanja otpada

Nove cijene javne usluge sakupljanja otpada

Obavještavamo Vas kako od 01.09.2019. godine dolazi do promjene cijena javne usluge sakupljanja otpada. Nažalost, zbog rasta troškova odlaganja za preko 40%, rasta troška obrade i zbrinjavanja...

Podjela letaka i brošura korisnicima

Podjela letaka i brošura korisnicima

U narednih petnaestak dana svi naši korisnici dobiti ?e novi letak i brošuru o gospodarenju otpadom na ku?nu adresu. Letak i brošura izra?eni su u...

Održan Eko kviz o gospodarenju otpadom

Održan Eko kviz o gospodarenju otpadom

Danas je u našem reciklažnom centru održan tradicionalni 5. po redu Eko kviz o gospodarenju otpadom za u?enike sedmih razreda. U ovogodišnjem kvizu sudjelovalo je...

Akcije čišćenja okoliša

Akcije čišćenja okoliša

U sklopu EU projekta i ove su godine Tradicionalno povodom Dana planete Zemlje i ove su godine u sklopu EU projekta organizirane akcije ?iš?enja okoliša...

“Ne dvoji nego smeće odvoji!” u Mađarskoj

“Ne dvoji nego smeće odvoji!” u Mađarskoj

Osnovna škola Draškovec prezentirala je projekt gospodarenja otpadom “Ne dvoji nego sme?e odvoji!” u  Hrvatskoj samoupravi Stipan Blažetin Serdahel u projektu “Više generacija, zajedni?ki cilj, jedan planet”....

Video spotovi o gospodarenju otpadom

Video spotovi o gospodarenju otpadom

U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja koji su Grad Prelog i 12 Op?ina (Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Gori?an, Donji Kraljevec, Belica,...


Skip to content