Akcije čišćenja okoliša

U sklopu EU projekta i ove su godine

Tradicionalno povodom Dana planete Zemlje i ove su godine u sklopu EU projekta organizirane akcije čišćenja okoliša u kojem su sudjelovale različite udruge i društva sa područja 13 JLS (Grad Prelog, Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec). Ove godine kao partner u akcijama pridružila nam se socijalna zadruga Humana Nova koja je preuzela sav sakupljeni otpadni tekstil, a GKP PRE-KOM je zbrinuo sav ostali sakupljeni otpad. U akcijama je sakupljeno više od 30 tona otpada (tekstila, glomaznog otpada, elektronike, guma i metala). Podsjećamo da se sve vrste otpada mogu zbrinuti u našem reciklažnom centru te stoga još jednom pozivamo sve građane da ne bacaju otpad u prirodu jer je čist okoliš obaveza svih nas. Zahvaljujemo svim ljudima dobre volje koji su sudjelovali u akcijama i shvatili važnost ovakvih projekta čiji je glavni cilj čišći i zdraviji okoliš. U tabeli se nalaze količine i vrste sakupljenog nepropisno odbačenog otpada

Scroll to Top
Skip to content