Sakupljanje korištene jestive masti

Obavještavamo korisnike da krećemo sa odvojenim prikupljanjem jestive masti u odgovarajućim spremnicima volumena 5 litara. Spremnike možete preuzeti osobno u prostorijama GKP PRE-KOM-a, a sutra u utorak 22.10.2019. godinespremnici će se dijeliti na gradskoj tržnici u razdoblju od 9  do 11 sati. Puni spremnici predaju se u reciklažni centar na adresi Hrupine 8 u Prelogu ili u mobilno reciklažno dvorište sukladno rasporedu. Prilikom predaje punog spremnika korisnik dobiva novi prazni na korištenje. Naglašavamo da je usluga prikupljanja otpadne jestive masti besplatna za sve korisnike te da se u spremnik odlaže isključivo ohlađena mast zbog opasnosti od taljenja spremnika.NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM Prelog

Scroll to Top
Skip to content