Ministarstvo zaštite okoliša objavilo konačne podatke o otpadu za 2018. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je konačne podatke o otpadu za 2018. godinu i JLS iz grupacije PRE-KOM-a ostvarile su odlične rezultate. Rezultati su plod suradnje naših korisnika, naših vlasnika i nas komunalaca. U ovoj 2019. očekujemo da će sve JLS-e iz grupacije PRE-KOM-a prijeći stopu odvajanja od 50%. Nažalost Ministarstvo zaštite okoliša i dalje donosi nepoštene pravne akte, te ih pozivamo da HITNO promjene Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom.

Tablica 30 najboljih JLS u RH za 2018. godinu (grupacija PRE-KOM-a zeleno)

Scroll to Top
Skip to content