Podjela letaka i brošura korisnicima

U narednih petnaestak dana svi naši korisnici dobiti će novi letak i brošuru o gospodarenju otpadom na kućnu adresu.

Letak i brošura izrađeni su u sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !.  Nadamo se da će letak i brošura dodatno pojasniti načine i mogućnosti odvojenog sakupljanja otpada.

Pogledajte letak i brošuru.

Scroll to Top
Skip to content