Preliminarni podaci o odvajanju otpada za 2018. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je preliminarne podatke o odvajanju otpadom za cijelu Republiku Hrvatsku. Rezultati koje smo ostvarili dodatno su se poboljšali tako među prvih 10 u RH naše JLS drže čak 8 mjesta. Do ovih odličnih rezultata dolazimo odličnom suradnjom JLS, naših korisnika i PRE-KOM-a, i svima se želimo zahvaliti na odličnoj suradnji.

Ako pogledamo rezultate za Županiju Međimursku koja je najbolja Županija u odvajanju otpada u RH, i tu ostvarujemo ponajbolje rezultate i držimo 10 mjesta među prvih 12 JLS. Općina Podturen nam se priključila početkom 2019. godine i već je nakon 5 mjeseci došla na 50% odvojenog sakupljenog otpada tako da očekujemo njezin pomak prema vrhu poretka u Županiji Međimurskoj za 2019. godinu.

PRE-KOM je 01.06.2018. preuzeo i Općinu Martijanec iz Varaždinske Županije sa slabih 1% odvojeno sakupljenog korisnog otpada u 2017. godini. Općina Martijanec probila se na drugo mjesto u Županiji Varaždinskoj, a u 2019. godini očekujemo vodeću poziciju Općine Martijanec sa više od 50% odvojeno sakupljenog korisnog otpada.

Scroll to Top
Skip to content