Mobilna aplikacija “Ne dvoji nego smeće odvoji!”

U sklopu EU projekta informiranja i izobrazbe Ne dvoji nego smeće odvoji!, izrađena je mobilna aplikacija za korisnike javne usluge za sve JLS gdje PRE-KOM pruža javnu uslugu gospodarenja otpadom.

Aplikaciju potražite na svom mobilnom aparatu u Trgovina Play android operativni sustav ili na App Store za vaš operativni sustav. Aplikaciju preuzmite, a u postupku instalacije aplikacija će vas tražiti kod za aktivaciju koji možete uzeti sa svog računa. Sve vidite na slici koja vas vodi kroz aktivaciju aplikacije.

Aplikacija je sufinancirana kroz navedeni EU projekt, a korisnici će kroz nju moći:
– vidjeti novosti o gospodarenju otpadom
– vidjeti kalendare odvoza
-prijaviti glomazni otpad
-pregledavati robu u centru za ponovnu uporabu

Scroll to Top
Skip to content