Banneri “Ne dvoji nego smeće odvoji!” na portalima

U sklopu EU projekta izobrazbe i informiranja za 13 JLS u narednih 10 mjeseci na tri portala (emedjimurje.hrmedjimurje.hr i mnovine.hr) objaviti će se banneri o odvojenom sakupljanju korisnog otpada, odvojenom sakupljanju biorazgradivog otpada, poticanju ponovne uporabe i informacije o projektu.

Pozivamo vas da zajedno nastavimo sa odvajanjem otpada i postignemo još boje rezultate u odvajanju otpada.

Scroll to Top
Skip to content