Nabava slikovnice i izrada bojanke za djecu

Nabava slikovnice i izrada bojanke za djecu

Svrha nabave slikovnica i izrade bojanke jest educiranje o pravilnom postupanju s otpadom na kreativan, zanimljiv i pristupačan način kako bi jačanjem svijesti o otpadu utjecali na formiranje stavova kod djece u najranijoj dobi o potrebi smanjenja i odvajanja otpada te o mogućnostima ponovne upotrebe predmeta. Slikovnice i bojanke ostaju u trajnom vlasništvu vrtića i škola za buduće generacije.