Izrada letaka o odvajanju korisnog otpada

Izrada letaka o odvajanju korisnog otpada

Letak sadrži informacije koje doprinose povećanju svijesti građana o sprečavanju nastanka otpada i odgovornom postupanju s otpadom. Kod osmišljavanja letka primijenjeno je načelo univerzalnog dizajna, a tekst je jednostavan za čitanje svim osobama. Letak će se dijeliti na području svih JLS-a obuhvaćnenih projektom.