Izrada brošure – Vodič o gospodarenju otpadom

Izrada brošure – Vodič o gospodarenju otpadom

Vodič kao informativna publikacija o gospodarenju otpadom obrađuje specifične ciljeve poput sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanje komunalnog otpada, kompostiranja i ponovne uporabe predmeta. Brošura će se dijeliti na području svih JLS-a obuhvaćenim projektom.